Face Lift

Pulastic Facelift EcoVi kan självklart hjälpa till att renovera ert nuvarande sportgolv. Både vad det gäller själva golvet eller linjer.

Renovering av sportgolv är ofta en kostsam affär, men med Pulastic Face Lift behöver ni inte ersätta ert gamla sportgolv.

Med en Face Lift återställs ert sportgolv till en betydligt lägre kostnad. Grunden är ju på plats och det är på den vi lägger ert nya golv.