Punktelastiskt

En punktelastisk konstruktion innebär att golvet ger vika enbart under tryckpunkten och består t ex av mjuka plast- eller gummigolv på betong. Ett punktelastiskt golv är idealiskt för små barn men för människor över 50 kg blir den punktelastiska konstruktionen lätt för stum.